Đấu giá thành công 2 băng tần 5G, thu hơn 10.000 tỷ đồng-F8BET link mới